عکس: مهدی هاشمی و فرزندان آیت الله در کنار پیکر پدر

لینک مطلب
  entekhab.ir